×
Menu
Index

11.5. Scannen documenten

 
Het inscannen van documenten is op meerdere plaatsen in het pakket voorzien. Deze mogelijkheid kan u telkens terugvinden met dezelfde knop. Deze zal je steeds rechtsonder terugvinden als het beschikbaar is. Belangrijk hierbij is dat het niet enkel is beperkt tot scanner. Via deze functie kan je naast het inscannen ook documenten zoals Excel en Word documenten, PDF bestanden en afbeeldingen koppelen. Ieder type bestand dat je PC aanwezig is kan worden gekoppeld. ABO zal er steeds voor zorgen dat het bestand wordt geopend met de software die de PC aanwezig is.
 
   
Scannen en koppelen van documenten binnen ABO.
 
Wanneer de scanknop wordt gebruikt, dan krijg je een scherm met het overzicht van reeds bestaande documenten, en is er de mogelijkheid om nieuwe documenten toe te voegen, bestaande documenten te consulteren of te verwijderen.
 
11.5. Scannen documenten
1

Overzicht documenten

1. Overzicht documenten
Overzicht van documenten die reeds zijn gekoppeld. Het programma zoekt alle documenten, ook al werden die op een andere plaats in het programma ingescand.
Indien bij de verkopen een officiële bestelbon van een klant werd gekoppeld bij de ingave van die bestelling, dan zal dat document ook zichtbaar zijn wanneer je via de klant de documenten opvraagt. Bij het verkoopsdocument in ABO zal je enkel de documenten zien met betrekking tot dat document.
2

Standaard knoppen

2. Standaard knoppen
Standaard knoppen om te wijzigen, toe te voegen, te verwijderen en om af te sluiten.
3

Scanner knop

3. Scanner knop
Wanneer de SCAN knop wordt gebruikt dan zal ABO via de standaard Windows TWAIN software voor de scanner het programma van de scanner opstarten. Dit programma is samen met je scanner geïnstalleerd op je PC. Via de menuopties van dat programma kan je de scan van het document doorvoeren, waarna dit wordt gekoppeld in ABO. De scan komt standaard in de map \ABO\DOCUMENTEN te staan. ABO geeft deze folder door aan de scannersoftware, dit moet niet worden ingesteld.
4

Webcam knop

4. Webcam knop
Er kan gebruik worden gemaakt van een webcam, deze moet dan wel aan een aantal eisen voldoen. Er moet een externe software beschikbaar zijn om de webcam te starten. Deze software moet toelaten om foto's en filmpjes op te slaan in een vooraf gedefinieerde folder en moet dit opslaan in de folder \ABO\WEBCAM. ABO controleert dan deze folder om nieuwe documenten die daar worden aangemaakt te koppelen. Het programma dat moet worden gestart om te werken met de webcam moet ingevuld worden in het tekstbestand WEBCAM.TXT in de ABO map. Hier moet de volledige naam van het programma in komen te staan, bij Logitech is dit dan bvb. C:\Program Files\Common Files\logishrd\LWSPlugins\LWS\Applets\HelpMain\launchershortcut.exe.