×
Menu
Index

8.7.9.8. Instellingen voor Back-up

Naast het feit dat er bij het nemen van een back-up steeds een kopie op de lokale schijf bewaard wordt, kan men echter ook nog bepalen een supplementaire kopie te bewaren op een andere locatie of zelfs op een externe locatie (bijvoorbeeld externe ZIP-drive of FTP-server).
 
Eerst en vooral is het zo dat het programma, telkens je een back-up neemt, die bewaart onder de map Abo/backup.
 
Er worden drie mappen aangemaakt (mogelijk worden op je pc de extensies van bestanden standaard niet getoond - in dat geval zie je dan bijvoorbeeld enkel Abo en niet Abo.zip):
  • Abo.zip: deze map is een gecomprimeerd bestand van de abo-map waarin alle algemene gegevens zitten (firmagegevens, lay-outs, programma- instellingen etc.). Dit bestand wordt bij iedere back-up overschreven en dus vervangen door het nieuwste.
 
  • DosXXX.zip: dit is het gecomprimeerde bestand met de dossiergegevens (dossier van waaruit je je back-up genomen hebt, dus ofwel dos000 of dos001 etc.). Hierin zitten al je klantengegevens, leveranciersgegevens, stockgegevens, facturatiegegevens, boekhoudkundige gegevens etc. Dus in feite je hele dossier. Ook dit bestand wordt overschreven en dus vervangen door het meest recente.
  • DosXXX_20060206101010.zip: dit is identiek aan het dosXXX.zip-bestand maar krijgt als bijkomende naamgeving de datum en het tijdstip waarop dit genomen wordt (en wordt dus ook nooit vervangen, blijft altijd bewaard). Dit houdt dus in dat je, indien je iedere dag een back-up neemt, na één jaar 365 back-ups hebt (en dus kunt terugkeren naar iedere dag van het jaar).
 
  • Newinp.zip: in dit gecomprimeerde bestand wordt alle informatie bewaard die toepassing heeft op de opbouw van de verschillende schermen en hun lay-out.
 
Bijkomende back-ups kunnen ook gemaakt worden. De instellingen daartoe vind je onder het menu Hulp - Utilities - 'Instellingen voor Backup' - 'Instellingen backup: DOEL'.
 
 
De gebruikte invoervelden zijn:
  • Drive voor back-up: daar kun je bijvoorbeeld de drive-letter van een 2de lokale schijf ingeven, ofwel de drive-letter van een verbonden PC in het netwerk en de doelmap.
  • FDP-server: IP-adres of naam van je FTP-server (te verkrijgen van je provider).
  • Login ftp: je login, aangevraagd bij je provider.
  • Paswoord ftp: idem.
  • Directory op ftp: best eerst een map back-up aanmaken.
  •