UPD 79 – November 2018
10 november 2018
UPD81
4 juni 2019
 • Versie
 • 6.65 MB Bestandsgrootte
 • 2 mei 2019 Aangemaakt op

Finale versie UPD80.

Met deze update zijn zoals steeds een aantal technische verbeteringen doorgevoerd die niet altijd direct zichtbaar zijn. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat het ABO pakket steeds optimaal blijft werken op nieuwe systemen.

Sinds 18 April is er een wijziging gebeurd bij Peppol, het Europese netwerk om facturen elektronisch te versturen naar overheidsdiensten en instellingen. Meer en meer bedrijven versturen via dit kanaal en willen facturen enkel nog via dit netwerk ontvangen. ABO heeft dit geïmplementeerd in het pakket en kan u als Access Point aansluiten op dit netwerk. Indien u voluit wil gaan voor elektronische facturatie, dan kan u ons contacteren.

In deze update zijn dan ook nog de volgende zaken aangepast:

 • Extra attachments bij mails mogelijk.
 • Controle op OGM bij ingave.
 • Aanmaak van uw verkoopfacturen in UBL formaat voor externe boekhoudpakketten.
 • Nieuwe vertaal functie gezien de vorige niet meer beschikbaar was.

___________________________________

Comme toujours, plusieurs améliorations techniques ont été apportées à cette mise à jour, qui ne sont pas toujours immédiatement visibles. Ces ajustements garantissent que le package ABO fonctionne toujours de manière optimale sur les nouveaux systèmes.

Depuis le 18 avril, Peppol, le réseau européen, a changé pour envoyer les factures par voie électronique aux services et institutions de l’État. De plus en plus d'entreprises envoient via ce canal et souhaitent uniquement recevoir des factures via ce réseau. ABO a implémenté cela dans le package et peut vous connecter à ce réseau en tant que point d'accès. Si vous souhaitez tout mettre en œuvre pour la facturation électronique, vous pouvez nous contacter.

Dans cette mise à jour, les éléments suivants ont également été ajustés:

 • Annexes supplémentaires avec des e-mails possibles.
 • Vérifiez OGM lors de l'entrée.
 • Création de vos factures de vente au format UBL pour les progiciels comptables externes.
 • Nouvelle fonction de traduction, la précédente n'étant plus disponible.

 

Download
Bestand
upd80.exe

Support

Inloggen

Wachtwoord vergeten?