Afsluiten boekjaar

Creëer eerst een nieuwe periode

De begindatum is 01/01/xx en de einddatum is 01/01/xx. Deze periode dient verplicht gecreëerd te worden. Het aanmaken van deze periode heeft twee redenen:

  • Dit is de periode waarin alle openstaande klanten- en leveranciersrekeningen en posten van het vorige boekjaar overgedragen worden.
  • Dit is de periode waarin je eindbalans na verloop van tijd als beginbalans van het boekjaar kan ingebracht worden.

Instellen begindatum boekjaar

Eerst en vooral dient het programma te weten wanneer het nieuwe boekjaar begint. Dit is verplicht uit te voeren.

Wanneer dient dit uitgevoerd te worden?
Op het moment dat alle verrichtingen van het huidige boekjaar ingeboekt zijn (dit wil zeggen alle bankuittreksels, etc. zijn geregistreerd) en vóórdat je financiële verrichtingen in het nieuwe boekjaar registreert.

Deze begindatum dient manueel ingesteld te worden. Ga naar het menu Hulp - Veranderen boekjaar - Instellen begindatum boekjaar.

Gewoon de begindatum in het standaardformaat ingeven en de instelling is gewijzigd.

Wat gebeurt er eigenlijk?

Bij het inboeken van financiële verrichtingen in het nieuwe boekjaar zal je geen enkele openstaande factuur meer, noch van klanten noch van leveranciers, op je scherm te voorschijn zien komen. Alleen de openstaande bedragen die je via de hierna volgende procedure overgedragen hebt, verschijnen nog in het programma. Dit om te vermijden dat je nog facturen afpunt in het vorige boekjaar, bij betalingen in het nieuwe boekjaar.
Deze datum dient dus absoluut gewijzigd te worden in het nieuwe boekjaar voordat je enige afboekingen of afpuntingen uitvoert.

Overbrengen openstaande rekeningen

Dit onderdeel van het programma zorgt ervoor dat alle openstaande leveranciers- en klantenrekeningen (dus zowel facturatie, diversen als financiële die nog niet afgepunt zijn) doorgeboekt worden naar de beginperiode en je zonder problemen kunt verder werken in het nieuwe boekjaar.

Het valt aan te raden om eerst eens alle openstaande posten te overlopen en eventueel manuele afpuntingen uit te voeren (betalingen en openstaande facturen die niet in het financiële dagboek afgepunt werden), zodat je deze niet blijvend meesleept naar de volgende jaren. Dit is mogelijk aan de hand van de lijst van openstaande rekeningen.

Om dit programmaonderdeel te starten, ga je naar het menu Hulp - Veranderen boekjaar - Overboeken openstaande rekeningen.

Hernummeren dagboek

Indien je het wenst, kun je ook ieder boekjaar opnieuw beginnen met een nieuwe nummering van je dagboeken.

Let wel: wat betreft aankopen en verkopen is dit in feite niet verplicht, de nummering kan gewoon doorlopen, maar sommige mensen verkiezen toch een nieuwe nummering in te geven. Banken en andere financiële instellingen beginnen ook automatisch met een nieuwe nummering voor de uittreksels.

Support

Inloggen

Wachtwoord vergeten?